Praktisch

U vindt hier praktische informatie, zoals schoolvakanties en schooltijden. 

Facebook PCBO De Touwladder

Nieuws vindt u ook op onze facebookpagina.

Facebook PCBO De Touwladder

Schooltijden

Op De Touwladder gaan alle kinderen even lang naar school. We starten tegelijk en we gaan op dezelfde tijd uit, iedere dag! En we lunchen met de eigen leerkracht in de klas. Het rooster zorgt voor rust en duidelijkheid, er zijn geen onnodige onderbrekingen. 

De schooltijden zijn:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30-14:15
woensdag: 8:30-12:30

Schoolvakanties

Officiële vakanties voor de groepen 1 tot en met 8
Herfstvakantie: 22 tot en met 26 oktober
Kerstvakantie: 24 december tot en met 4 januari
Krokusvakantie: 25 februari tot en met 1 maart
Goede Vrijdag: 19 april
2e Paasdag: 22 april
Tulpvakantie: 29 april tot en met 3 mei
Hemelvaart + vrijdag: 30 en 31 mei
2e Pinksterdag: 10 juni
Zomervakantie: 22 juli tot en met 1 september

Extra vrije dagen groep 1-4
Vrijdag 21 december    
Vrijdag 22 februari
Dinsdag tot en met vrijdag 23 tot en met 26 april
Maandag tot en met woensdag 27 tot en met 29 mei
Vrijdag 19 juli

Studiedag groep 1 tot en met 8
Maandag 25 maart