Praktisch

U vindt hier praktische informatie, zoals schoolvakanties en schooltijden. 

Facebook PCBO De Touwladder

Nieuws vindt u ook op onze facebookpagina.

Facebook PCBO De Touwladder

Schooltijden

Op De Touwladder gaan alle kinderen even lang naar school. We starten tegelijk en we gaan op dezelfde tijd uit, iedere dag! En we lunchen met de eigen leerkracht in de klas. Het rooster zorgt voor rust en duidelijkheid, er zijn geen onnodige onderbrekingen. 

De schooltijden zijn:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30-14:15
woensdag: 8:30-12:30

Schoolvakanties

Officiële vakanties, alle kinderen vrij
Herfstvakantie 19 oktober tot en met 27 oktober
Kerstvakantie 21 december tot en met 5 januari
Voorjaarsvakantie 22 februari tot en met 1 maart
Goede Vrijdag en Paasmaandag 10 april tot en met 13 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 25 april tot en met 5 mei
Hemelvaart donderdag en vrijdag 21 mei  en 22 mei
Pinksterweekend 31 mei  en 1 juni
Zomervakantie 18 juli tot en met 30 augustus

Vrije dagen voor alle kinderen
Maandag en dinsdag na kerstvakantie  6 en 7 januari   
Maandag 22 juni

Extra vrije dagen voor de kinderen van groep 1 tot en met 4
Vrijdag voor herfstvakantie 18 oktober   
Vrijdag na Sinterklaas 6 december     
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie 21 februari        
Meivakantie 2 weken 25 april tot en met 8 mei
Vrijdag voor de zomervakantie 17 juli