Onze visie

Kinderen zijn heel nieuwsgierig en willen graag de wereld om hen heen ontdekken. Op De Touwladder dagen wij hen uit in hun ontdekkingstocht. Zo wordt er op de middagen regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt en is er veel aandacht voor onder andere wereldoriëntatie en creativiteit. We geven onze leerlingen de ruimte om op hun eigen niveau hun eigen onderzoeksvraag op te stellen en waar het kan deze zelfstandig te onderzoeken. Bijvoorbeeld door een werkstuk of PowerPoint presentatie te maken of door een spreekbeurt voor te bereiden. Orde, rust en regelmaat zorgen ervoor dat deze ruimte er voor ieder kind is. In de ochtenden is er volop aandacht voor de basisvakken spelling, taal en rekenen.

 

Onze kernwaarden

  • veel structuur, rust en regelmaat
  • ontwikkelingsgericht onderwijs in groep 1 en 2
  • programmagericht onderwijs vanaf groep 3
  • open, uitdagend en gezellig leerklimaat
  • ontdekkend leren tijdens de creatieve vakken en zaakvakken
  • erkende kanjerschool
  • Engels groep 1 tot en met 8
  • groot schoolplein en een eigen schooltuin
  • hoge ouderbetrokkenheid

 

We volgen onze kinderen goed

We volgen onze kinderen goed. Dankzij observaties, toetsresultaten en een goed leerlingvolgsysteem hebben we goed in beeld wie extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld door meer uitleg of juist door een extra uitdaging. We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor ieder kind.

Een open en uitdagend leerklimaat

Leren gaat het beste in een prettige sfeer. Samen met leerlingen, leerkrachten én ouders zorgen we voor een open, uitdagend en ook gezellig leerklimaat. Er zijn duidelijke afspraken op school en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Wij vinden gezondheid belangrijk

We hebben veel aandacht voor gezondheid op onze school. Op dinsdag en donderdag hebben we Gruitdagen. Alle kinderen nemen als tussendoortje een stuk groente of fruit mee. We doen jaarlijks mee aan het project: 'Ik eet het beter'. Er is veel aandacht voor bewegen. 

Groot schoolplein en schooltuin

We hebben de beschikking over een prachtig en groot schoolplein en een veld waar kinderen fijn kunnen spelen en sporten. Er is veel ruimte. De kinderen uit diverse groepen mogen aan het werk in de schooltuin. 

Meer weten?

Maak een afspraak