Ontwikkelingsgericht

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt volgens het ontwikkelingsgericht concept. De brede persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen staat centraal. Ze leren door deel te nemen aan tal van interessante, gezamenlijke, sociaal-culturele activiteiten, en leveren daaraan een eigen bijdrage.

Betekenisvol

Spel- en onderzoeksactiviteiten uit het dagelijkse leven zorgen voor betekenisvolle inhouden. Samen aan de slag rond interessante en actuele thema’s onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht. Er wordt veel aandacht besteed aan woordenschatontwikkeling, getalbegrip en fonemisch bewustzijn.

 

Meer weten?

Maak een afspraak