Identiteit

De Touwladder is een christelijke school. Dat ziet u onder andere terug in onze vieringen en in onze normen en waarden. We vinden het heel erg belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan en investeren daarom veel in sociale vaardigheden. De dagelijkse ervaringen van de kinderen zijn daarbij het uitgangspunt.

Toen de naam van de school werd gekozen, ging het niet alleen om een ladder waarbij de 4-jarige onderaan begint en op ongeveer 12-jarige leeftijd bovenaan gekomen is. De naam verwijst ook naar de ladder die gebruikt wordt om een loods aan boord van een schip te halen. Een loods kan met zijn kennis en ervaring de veilige vaart/reis goed begeleiden. Als christelijke school is er ook duidelijk een loods aan boord die richting geeft.

 

 

Iedereen is welkom

Wij werken vanuit een protestants christelijke levensbeschouwing met de bijbel als inspiratiebron. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. De sfeer in de school is veilig en vertrouwd. We streven ernaar dat alle kinderen met plezier naar school gaan en zorgen dat de talenten van elk kind optimaal worden ontwikkeld. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken aan het voorkomen ervan.

Goede afspraken

Ook vertellen we de kinderen welke afspraken er gelden op school; we werken met de afspraken van de Kanjertraining. Orde, rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is.